Wonen zoals dat bij u past

Omringd door groen, grenzend aan Nationaal Park Zuid-Kennemerland en op slechts 15 minuten van Haarlem, ontstaat in het charmante Driehuis een uniek woongebied: Missiehuis Park. Hier worden uw woonwensen werkelijkheid.

Monumenten in het middengebied

Aan de Driehuizerkerkweg, op steenworp afstand van het duinlandschap Zuid-Kennemerland, staat het voormalige Missiehuis. Dit gemeentelijke monument is in 1924 gebouwd als verblijf en seminarie voor priesters. Het hoofdgebouw, de kapel en het paviljoen worden herontwikkeld tot woongebouwen die ruimte bieden aan luxe koopappartementen en -woningen en sociale huurappartementen. De architectuur van de monumenten wordt gekenmerkt door rijk gedetailleerde gevels met roodbruin metselwerk, ritmisch geplaatste kozijnopeningen en een geknikte kapconstructie van donkere dakpannen. Een nieuwe zuidvleugel aan het hoofdgebouw wordt in vorm en opzet passend en eigentijds verbonden met het monument.

Nieuwbouw aan weerszijden van het Missiehuis

Ten noorden en zuiden van de historische gebouwen worden grondgebonden woningen gerealiseerd. De drielaagse herenhuizen beschikken over een eigen voor- en achtertuin en zijn voorzien van een berging die past binnen het totaalontwerp. Zes van deze woningen worden gerealiseerd als meer-generatiewoning, inclusief een losstaand bijgebouw dat geschikt is als werkatelier, voor mantelzorg of als woning voor een startend kind.

De brede, verharde achterpaden, nauwkeurig ontworpen bergingen, gedetailleerde stalen hekwerken en veel groen zorgen voor een kwalitatief binnengebied. De woningen zijn zowel stedenbouwkundig als architectonisch ontworpen met twee ‘voorkanten’. Dit heeft ook effect op de toegankelijkheid van de woningen en de ontmoetingen tussen de bewoners. Doordat de woning niet alleen toegankelijk zijn via de ‘formele’ voorkant, maar ook via de achtertuin, ontstaan ontmoetingen tussen de bewoners als vanzelf. Dit bevordert de sociale cohesie in de buurt.

Natuurinclusief bouwen

Bij de ontwikkeling van Missiehuis Park besteden we veel zorg en aandacht aan de lokale flora en fauna. De groene leefomgeving wordt verbeterd en uitgebreid om daarmee de biodiversiteit te versterken.

  • Bestaande waardevolle en kwalitatief goede bomen worden behouden en weer aangevuld met de oorspronkelijke soort. Voor het plan is een Bomen Effect Analyse gedaan.
  • Rondom de monumenten wordt meer ruimte gecreëerd waar bloesembomen en vaste planten zullen komen.
  • Bij de plannen en de uitvoering wordt rekening gehouden met de winterslaap en het broedseizoen van de dieren. Voor de sloop van de grote bunker is een nieuwe winterslaapplek gecreëerd voor de vleermuizen in de kleine bunker. Ook zullen er ingemetselde nestkasten voor vleermuizen en vogels gemaakt worden in de toren bij de kapel.
  • Alle bijgebouwen van de nieuwe woningen krijgen groene daken en de bijgebouwen deels groene gevels.
  • De bestrating op het parkeerterrein wordt water doorlatend.
  • Vogel-, vlinder- en bijvriendelijke bomen (bijvoorbeeld de zomerlinde), struiken en bloemen.
  • Spelen of picknicken onder de bomen.
  • Het park wordt openbaar toegankelijk.

Het park

Het hart van het plan wordt gevormd door een nieuw openbaar park rondom de monumentale gebouwen: het Missiehuis, de kapel en het paviljoen. Deze komen in de nieuwe situatie los van elkaar te staan, wat ruimte biedt voor een openbaar toegankelijk park, waarin de huidige boomgaard wordt opgenomen. De boomgaardsfeer komt terug in de vele bloesembomen in grasvelden. Dit wordt aangevuld met slingerende paden, borders met vaste planten en bankjes die het geheel ook een parksfeer geven die verwijst naar klassieke stadsparken.

Wat betreft beleving is dit een fantastische aanvulling op het groen in de buurt, waaronder het Lindenlaantje en het Brevierlaantje. De nieuwe bewoners van de monumenten krijgen privé buitenruimtes die afgescheiden worden met wintergroene hagen die een mooie groene voet aan de gebouwen geven en een natuurlijke overgang vormen naar het park.

Aan de flanken van het park komen nieuw te bouwen woningen rondom intieme binnenstraatjes. Door groene erfscheidingen, bergingen met klimplanten en het hergebruik van oude gebakken klinkers worden deze straatjes geen ‘achterkanten’ maar juist aantrekkelijk als informele doorsteken tussen het park en de omliggende straten.

Na de bouw van de woningen zal de groene omlijsting van het terrein met lindes aangevuld worden met nieuwe bomen van een flink formaat die zich in de komende jaren weer kunnen ontwikkelen tot een gesloten beplanting. De huidige onderbegroeiing wordt verrijkt door schaduwminnende bloemen, grassen en varens, die het geheel de sfeer van een bosrand zullen geven. In deze bosrand wordt een deel van het parkeren voor de nieuwe bewoners en hun bezoekers ingepast. Het huidige, afgesloten en verborgen terrein transformeert zich tot een openbaar toegankelijk en groen verblijfsgebied waar bestaande en nieuwe bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Welke woning past bij u?

Verkoop gestart

Missiehuis Park kent een groot aantal woningtypen afgestemd op uw specifieke woonwensen. Hier vind u een overzicht van de verschillende woningtypen.

Bekijk het woningaanbod

De Architecten

'Het maken van een karaktervolle buurt met inpassen van het prachtige bestaande Missiehuis met kapel in deze lommerrijke, groene omgeving was voor ons een heerlijke uitdaging. Hoe haal je alle kwaliteiten uit de plek opdat mens en natuur optimaal gebruik kunnen maken van alle elementen die er zijn: het park, de bestaande bomen, diversiteit van architectuur uit de omgeving, het wonen, het uitzicht, maat en schaal, kunnen wandelen. Wat hier al ruim 100 jaar staat wordt toekomstbestendig vernieuwd!'

Van Ommeren Architecten

Thijs Asselbergs Architectuurcentrale

Een ommetje door Missiehuis Park

De landschapsarchitect

'VLUGP heeft het ontwerp van de buitenruimte rondom het Missiehuis verzorgd. Bijzonder om te mogen ontwerpen aan zo’n plek met historie. Dat betekent goed kijken naar welke kwaliteiten er al aanwezig zijn en daar nieuwe kwaliteiten aan toevoegen. Dat samen levert een mooie en verassende ruimtelijke en groene kwaliteit voor de nieuwe bewoners en ook voor de buurt.'

Henk Schuitemaker, VlugP

Duurzaam wonen

Alle nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen zullen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese richtlijnen (EPBD). De woningen in de monumenten kunnen en hoeven niet aan BENG te voldoen, maar zullen wel een goede energieprestatie krijgen met waarschijnlijk label A. Alle woningen zijn 100% gasloos, worden verwarmd middels bodemwarmte en zonnepanelen, elke woning krijgt een individuele warmtepomp in de woning.

Locatie

Driehuizerkerkweg 123, Driehuis

Ontwikkelaar

Missiehuis Driehuis B.V.
(onderdeel van EQUILIS Nederland)

Equilis
Architecten
Thuis Asselbergs Van Ommeren Architecten
Landschapsarchitect
Vlugp