Succesvolle sloop bunker

Op 1 april 2021 is de sloop van de grote bunker ten zuiden van het Missiehuis succesvol afgerond. Omwonenden hebben gelukkig relatief weinig hinder ondervonden. 

Tijdens de werkzaamheden zijn steeds de geluidproductie en de trillingen goed gemonitord en zijn nog additionele trillingsmeters geplaatst. Uit voorzichtigheid is het aantal ontploffingen per keer teruggebracht. Al met al kunnen we terugkijken op een goed verlopen proces en het perceel is daarmee weer wat verder gereedgemaakt voor de toekomstige woningen.

Terug naar nieuwsoverzicht