KRACHTIGE IDENTITEIT MET HISTORISCH KARAKTER

Missiehuis Park is een uniek woongebied waar historie en toekomst samenkomen in de herontwikkeling van het monumentale missiehuis. Een nieuwe mijlpaal in de rijke historie van deze bijzonder plek.

Het markante missiehuis kent een rijke historie

Het monumentale gebouw dateert van 1924 en deed oorspronkelijk dienst als verblijf en opleidingsinstituut voor priesters. Met de realisatie van stijlvolle appartementen en karakteristieke eengezinswoningen krijgt het Missiehuis nu een nieuwe, waardevolle woonbestemming.

1924

Bouw hoofdgebouw

Het Missiehuis wordt in 1922 ontworpen door architect F.C. de Beer (1873-1960) uit Tilburg en in 1924 in gebruik genomen. De kapel aan de achterzijde van het Missiehuis maakte onderdeel uit van het oorspronkelijke plan, maar werd pas enkele jaren later uitgevoerd.

1928

De kapel achter het Missiehuis wordt gebouwd

In 1928 wordt achter het Missiehuis een kapel gebouwd, die net als het hoofdgebouw wordt ontworpen door architect F.C. de Beer. De kapel wordt verbonden met het Missiehuis. Op de toren na is het gebouw nog geheel intact. De paraboolvormige vensters van verschillende afmetingen en de smalle vensters met keperbogen, geven de kapel een eigen uitstraling.

1930

Originele gevel en toren van de kapel

Het Missiehuis is van architectuurhistorische waarde vanwege de monumentale hoofdvorm en de gave detaillering. Hierin is gebruikgemaakt van elementen die zijn ontleend aan de Amsterdamse School-architectuur. Op het eerste gezicht is de voorgevel symmetrisch ingedeeld met een lang middengedeelte en twee hoekdelen. Het rechterdeel is echter aanzienlijk breder en de hoofdingang is meer naar links geplaatst. Het terrein wordt omgeven door een hek met bakstenen penanten bij de toegang tot terrein van het Missiehuis. Op de achtergrond is de toren van de kapel zichtbaar.

1930

Zicht vanaf het speelplein

Het hoofdgebouw heeft een min of meer U-vormige plattegrond. Met haaks op de achtergevel een éénlaagse, zuidelijke vleugel met een hoger stalgebouw tegen de kopse achtergevel. En een veel kortere noordelijke vleugel over de hele hoogte van de hoofdvleugel.
In 1931 wordt het stalgebouw, dat nu Paviljoen wordt genoemd, net zo breed gemaakt als de zuidvleugel en in gebruik genomen als gymnastiekgebouw.
Vanaf de éénlaagse zuidvleugel is het lager gelegen speelplein toegankelijk via gemetselde trappen.

1945

Toren is ingekort

De ligging van het Missiehuis, aan de rand van de duinen, is aanleiding voor de Duitsers om het gebouw tijdens WO II te bezetten. Rondom het Missiehuis is een drietal bunkers geplaatst, waarvan er inmiddels twee gesloopt zijn. De derde, kleine kapbunker is getransformeerd tot een plek voor de winterslaap van vleermuizen. Aan de westkant van de kapel staat oorspronkelijk een toren. Deze wordt door de Duitse bezetter voor het grootste deel afgebroken ten behoeve van een beter schootsveld.

1948

Nieuwe beeldengroep

Boven de ingang van het Missiehuis wordt een nieuwe beeldengroep aangebracht van kunstenaar Wim Harzing. In het begin wordt de ingang geflankeerd door een  Heilige Hartbeeld van Jezus en een beeld van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. De nieuwe beeldengroep heeft in het midden een Heilig Hartbeeltenis, met aan de ene zijde een beeld van apostel Petrus en aan de andere zijde apostel Paulus.

1958

Uitbreiding en verbouwingen

Vanaf begin jaren vijftig probeert de congregatie om het seminarie erkend te krijgen als gymnasium. Om aan de eisen van goede huisvesting te voldoen, moet dit worden verbouwd. Architectenbureau Jan Strik uit Boxtel tekent vanaf 1957 voor verschillende verbouwingen en uitbreidingen van het hoofdgebouw. In 1958 wordt een nieuw broederhuis ten noorden van het hoofdgebouw gerealiseerd. Het rechthoekige gebouw is met een smalle gang verbonden met de ingang in de noordgevel van het hoofdhuis. Deze aanbouw heeft nog zeker tot 1987 bestaan.

1973

Missiehuis wordt in gebruik genomen als Marine Hospitaal

In 1970 wordt het Missiehuis gesloten en vertrekken de paters. In 1973 wordt het gebouw in gebruik genomen als Marine Hospitaal. Het Missiehuis ligt dan als een enclave te midden van nieuwbouw. Een belangrijke ingreep in het Missiehuis is de aanpassing en verlaging van de raampartijen. Een deel van het oorspronkelijke terrein wordt verkocht en wordt in gebruik genomen als school, het Ichtus College. In 1978 wordt achter het Missiehuis verzorgingshuis Velserduin gebouwd. Hier zijn inmiddels de woningen en appartementen van Nieuw Velserduin voor in de plaats gekomen.

Kijkje in de toekomst: Missiehuis Park

Het Missiehuis, de kapel en het paviljoen worden gerestaureerd en met respect voor het monumentale karakter getransformeerd tot woningen. Woningen die aan alle moderne eisen van comfort en duurzaamheid voldoen. De oorspronkelijke opzet van het complex, met de groene omlijsting en een groen hart, wordt weer in ere hersteld. Een wandeling door het openbaar toegankelijke Missiehuis Park biedt inwoners van Driehuis de mogelijkheid om van dit unieke gebied te genieten.