HET LAATSTE NIEUWS

Verwachte planning

De presale zal naar verwachting in juni 2022 starten. De start bouw staat gepland in Q4 2022. 

Op deze website wordt hier en daar verwezen naar de technische tekeningen en omschrijvingen; deze komen voor de verkoop beschikbaar.

Laatste nieuws

De 'laatste loodjes'

De 'laatste loodjes'

02-05-2022

Uiteindelijk kwam er toch nog meer bij kijken om tot de transformatie van de Missiehuis locatie te komen dan al was voorzien en was gedaan. Zo hebben we de afgelopen tijd onder andere veel aandacht besteed aan:

Lees meer
Leeghalen Missiehuis in deze fase afgerond

Leeghalen Missiehuis in deze fase afgerond

15-03-2022

In september 2021 is firma Bottelier begonnen met de demontage, interne sloop en het verwijderen van asbest uit het Missiehuis. Uiteindelijk heeft dit langer geduurd dan voorzien omdat er meer asbest werd aangetroffen dan een eerste analyse had uitgewezen.

Lees meer
Snoeiwerk in oktober

Snoeiwerk in oktober

17-09-2021

Voor het toekomstige, prachtige Missiehuis Park zal er begin oktober, als de bomen tot rust zijn gekomen en er nog geen vogelnesten zijn, door bomenexperts worden gesnoeid. 

Lees meer
Strippen Missiehuis

Strippen Missiehuis

06-09-2021

Vanaf begin september starten de demontagewerkzaamheden in het Missiehuis. Dit strippen en demonteren, ofwel alles eruit halen wat voor het toekomstige gebruik geen functie heeft of niet waardevol is, is van belang voor de architect en de adviseurs om goed te beoordelen waar ze rekening mee kunnen of moeten houden.

Lees meer
​Mijlpalen bereikt

​Mijlpalen bereikt

21-07-2021

Op 30 juni 2021 is de aanvraag omgevingsvergunning ingediend en op 15 juli 2021 is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Door de gecombineerde procedure van een bestemmingswijziging en het aanvragen van een bouwvergunning hopen we snel dit prachtige project een nieuw leven te geven. 

Lees meer
Succesvolle sloop bunker

Succesvolle sloop bunker

07-07-2021

Op 1 april 2021 is de sloop van de grote bunker ten zuiden van het Missiehuis succesvol afgerond. Omwonenden hebben gelukkig relatief weinig hinder ondervonden. 

Lees meer
Laatste rondje door het Missiehuis

Laatste rondje door het Missiehuis

26-06-2021

Nog één keer een rondje door de oude school voordat die helemaal gestript en verbouwd wordt. Klas 1A, lichting 1967/1968, van het voormalige Paulinum Gymnasium had zaterdagmiddag 26 juni 2021 een reünie die startte in het Missiehuis. 

Lees meer
Geslaagde open middag

Geslaagde open middag

03-06-2021

“Als kind pikte mijn vader wel eens een paar appels uit de boomgaard hierachter,” knipoogt een 92-jarige dame naar me. Ze wandelt, leunend op een stok, door de gangen en waant zich jaren terug in de tijd. 

Lees meer