De 'laatste loodjes'

Uiteindelijk kwam er toch nog meer bij kijken om tot de transformatie van de Missiehuis locatie te komen dan al was voorzien en was gedaan. Zo hebben we de afgelopen tijd onder andere veel aandacht besteed aan:

  • Het kiezen van de te gebruiken materialen, de inrichting van het openbaar gebied en de flora en fauna rondom het Missiehuis. Hierbij houden we zo veel mogelijk rekening met wensen van belanghebbenden. De mee ontworpen groene erfafscheidingen en het (toekomstig) openbare gebied voor de gemeente zullen door ons worden aangelegd.
  • Treffen van de nodige voorzieningen voor de vleermuizen in het gebied.
  • Het zo efficiënt en duurzaam mogelijk maken van de energiezuinige woningen. De nieuwbouwwoningen zullen Bijna Energie Neutraal (BENG) zijn, terwijl we de woningen en appartementen ook zo duurzaam mogelijk zullen maken.
  • Extra beveiliging van het Missiehuis;
  • Digitaal inmeten van het Missiehuis, na de interne sloop, om verrassingen bij de bouw van de appartementen te voorkomen.
  • Additioneel archeologisch onderzoek door het graven van proefsleuven. Gelukkig is er behalve een Duitse helm en een bot van een paard niks gevonden, dus dat betekent geen additioneel oponthoud;
  • 6 mei zal er nog een explosievenonderzoek plaatsvinden om zeker te stellen dat er geen explosieven in de grond zijn achtergebleven.

Thans zijn alle voorbereidingen voor de bouw bijna gereed. We zijn verheugd dat we binnenkort de plattegronden van de woningen en appartementen kunnen laten zien, vooruitlopend op de presale die nu gepland staat in juni.

Terug naar nieuwsoverzicht