Omgevingsvergunning Missiehuis Park

Op 25 mei is het bestemmingsplan vastgesteld en is de omgevingsvergunning voor Missiehuis Park verleend door de gemeenteraad van Velsen.

Op 25 mei is het bestemmingsplan vastgesteld en is de omgevingsvergunning voor Missiehuis Park verleend door de gemeenteraad van Velsen.  De stukken liggen vanaf 17 juni voor zes weken ter inzage en er kan daartegen door belanghebbenden bezwaar worden ingediend.

Vanuit de bewoners van Nieuw Velserduin is er bezwaar gemaakt tegen de tuinstudio’s, omdat deze voor een deel in de voormalige boomgaard zijn gelegen. Om zo spoedig mogelijk een onherroepelijke omgevingsvergunning te verkrijgen en geen tijd te verliezen aan procedures, hebben we met deze bewoners een compromis bereikt. Dit compromis houdt in dat de bouwnummers 1 en 2 helaas geen tuinstudio zullen krijgen maar een berging. 

Bij de start van de verkoop op 26 augustus zal deze wijziging ook verwerkt zijn op de website en in alle verkoopstukken. Mocht de voorkeur toch uitgaan naar een herenhuis met een tuinstudio, dan blijven de bouwnummers 3 tot en met 6 hiervoor beschikbaar. Degenen die bij de voorinschrijving bouwnummers 1 en 2 hebben opgegeven, kunnen dit bij de start van de verkoop nog wijzigen. Natuurlijk blijft het recht op voorrang verkregen door de deelname aan de voorinschrijving behouden

Zie ook: https://www.velsen.nl/vastgesteld-bestemmingsplan-en-verleende-omgevingsvergunning-missiehuis-park

Terug naar nieuwsoverzicht