Nieuwe toekomst Missiehuis Driehuis

Begin augustus is de omgevingsvergunning voor Missiehuis Park onherroepelijk geworden. Hiermee kan de verkoop van 35 woningen en 18 appartementen in de monumenten van het Missiehuis te Driehuis en de aan weerszijden gelegen terreinen op 26 augustus starten.

Begin augustus is de omgevingsvergunning voor Missiehuis Park onherroepelijk geworden. Hiermee kan de verkoop van 35 woningen en 18 appartementen in de monumenten van het Missiehuis te Driehuis en de aan weerszijden gelegen terreinen op 26 augustus starten. De voorbereidingen voor het plan hebben ongeveer 4,5 jaar geduurd. Er is gezien de historie, de locatie en de omwonenden rekening gehouden met veel diverse belangen.

Honderd jaar nadat architect de Beer het Missiehuis heeft ontworpen als opleidingsinstituut voor priesters, zal het ontwerp van architecten Van Ommeren en Asselbergs een nieuwe woontoekomst geven aan het Missiehuis. Net als destijds is er veel aandacht besteed aan de inrichting van het terrein en aan de flora en fauna. Heden en verleden worden geïntegreerd door een samenhangend en duurzaam geheel te creëren van monumenten en nieuwbouw met een rijke landschappelijke drager als basis. Conform huidige wensen en eisen zullen de woningen en de appartementen duurzaam en gasloos zijn. Daar waar mogelijk worden zonnepanelen aangebracht en de woningen worden verwarmd en gekoeld met een collectieve bodemwarmtewisselaar (WKO). De nieuwe herenhuizen zijn zelfs bijna energieneutraal (BENG).

Dat er al veel werk is gedaan, betekent dat de woningen nu relatief snel gereed zullen zijn. De werkzaamheden op het terrein zullen in het vierde kwartaal aanvangen met het slopen en bouwrijp maken. De bouw zal het tweede kwartaal 2023 starten en zal ongeveer vijf kwartalen duren. Dit betekent dat de oplevering zomer 2024 zal plaatsvinden, honderd jaar na het gereedkomen van het Missiehuis. Hiermee wordt een 100 jaar oud en besloten deel van Driehuis omgevormd tot een aangenaam en open woonmilieu voor de komende eeuw(en).

Op 25 augustus verschenen in Jutter | Hofgeest

Terug naar nieuwsoverzicht