Bouwrijp werkzaamheden in volle gang

In maart zijn de sloopwerkzaamheden gestart. Klik op de button hieronder om alles te lezen over de deze werkzaamheden.

De gebouwen op het noordelijke perceel (toekomstige bouwnummers 1 tot en met 13), ook wel bekend als het legeringsgebouw en de boerderij zijn gesloopt. Op het middenterrein, rondom de monumenten, is de oude één laags zuidvleugel van het Missiehuis gesloopt om straks plaats te maken voor de nieuwe appartementen en is de sacristie weggehaald om meer ruimte rondom de kapelwoningen te creëren. Op het zuidelijke perceel (toekomstige bouwnummers 14 tot en met 35) is het parkeerterrein verwijderd (zie bovenstaande foto).

De goede stenen die vrijkomen door de sloop van de zuidvleugel en de sacristie worden schoongemaakt en worden straks gebruikt bij de restauratie van de monumenten. Er is al een hele voorraad herbruikbare stenen. Ook hebben in de monumenten nog resterende asbest saneringswerkzaamheden plaatsgevonden door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

Aansluitend op de sloop worden de percelen bouwrijp gemaakt: werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur, zoals riolering en elektra. In de week van 19 juni verwachten we de aannemers van de netbeheerder Liander voor de aanleg van het hoofdnet voor elektra. Ook zullen de bronnen worden geboord voor de warmte koude opslag op de locatie. Door de koude warmte installatie wordt de locatie van Missiehuis Park gasloos en duurzaam.

Er zijn veel verschillende partijen betrokken bij als deze werkzaamheden, die zorgvuldig zijn gepland door Equilis Nederland.  De werkzaamheden worden gecoördineerd door of in opdracht van Slokker Bouwgroep uitgevoerd.

Terug naar nieuwsoverzicht